De BTW-aangifte: hoe gaat het in zijn werk?

Elke btw-plichtige moet een aangifte doen. In de meeste gevallen is een zaak een maandelijkse aangifte verplicht, maar soms mag een kwartaalaangifte ook. Een aangifte per kwartaal in plaats van per maand mag enkel wanneer de jaarlijkse omzet niet meer dan 1 000 000 euro bedraagt zonder btw, en wanneer het betaalde voorschot overeenkomt met een derde van de belasting die het voorgaand kwartaal verschuldigd was.

De bedoeling van de btw-aangifte is de fiscus laten weten hoe het zit met de verschuldigde en aftrekbare btw. Het bedrag van de verschuldigde btw wordt bekomen door na te gaan hoe het staat met de uitgaande handelingen, wat dus aan of bij klanten uitgevoerd werd. Daarnaast worden ook de binnenkomende handelingen, de handelingen met leveranciers dus, nagegaan, om te bekijken hoe het hier zit met de verschuldigde en aftrekbare btw.

De aangifte moet ten laatste op de 20ste dag van de kalendermaand ingediend worden, telkens voor de maand (of het kwartaal indien men hiervoor in aanmerking komt) die vooraf ging. Voor btw worden voorschotten betaald. De vereffening gebeurt aan de hand van de aangifte en dient door de belastingplichtige vervolledigd te worden.

De aangifte gebeurt volledig elektronisch. Via de Intervat-toepassing wordt het indienen van een btw-aangifte erg vereenvoudigd. Het Intervat-systeem wordt door de meeste boekhoudpakketten ook volledig ondersteund. Intervat is de belangrijkste partner wat betreft btw. Niet alleen de aangifte, maar allerlei andere btw-gerelateerde documenten kunnen door de Intervat-tool ingediend worden. Identificatie gebeurt aan de hand van de elektronische identiteitskaart of met een digitaal certificaat, alles blijft ten allen tijde vertrouwelijk en beveiligd.

Naast de klassieke periodieke aangifte, maandelijks of per kwartaal, bestaat ook nog de driemaandelijkse bijzondere aangifte. Deze is voor instanties die door de aard van hun diensten of doordat het kleine ondernemingen zijn vrijgesteld zijn van btw. Er wordt op deze manier, ookal is men vrijgesteld, toch een zeker inzicht verschaft in de zaak.

Indien men niet zeker is welke van deze drie aangiftes van toepassing is, kan men best met de boekhouder contact opnemen.