Het opzoeken van een specifiek BTW-nummer

Een btw-nummer heeft iedereen die in België handel drijft: zij het verkopen van goederen, of het aanbieden van diensten. Het doet er niet toe of het gaat om een KMO, een zelfstandige of een zelfstandige in bijberoep: zodra er een economische handeling plaatsvindt, is een btw-nummer verplicht. Met het btw-nummer kan de btw-aangifte gebeuren. De betaalde btw kan worden teruggevorderd, en de ontvangen btw moet worden doorgestort. Met de aangifte wordt nagekeken of alles effectief goed is verlopen.

Tegenwoordig is het btw-nummer gelijk aan het ondernemingsnummer, maar het ondernemingsnummer heeft vooraan een 0 extra. Ondernemingsnummers hebben 10 cijfers. Een btw-nummer wordt opgebouwd volgens vast systeem, waarbij de laatste twee cijfers een controlegetal vormen. Hetzelfde principe wordt gebruikt bij rekeningnummers: op deze manier kan gecontroleerd worden of het btw-nummer correct is.

Om een btw-nummer te kunnen aanvragen, moet men ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Zij houden bij wie in België handel drijft. Nadat het ondernemingsnummer is toegekend door deze organisatie, kan men een formulier indienen bij het btw-controlekantoor. Dit formulier "Aanvraag tot identificatie voor btw-doeleinden bij aanvang van een activiteit" zal door de bevoegde instanties worden doorgenomen en geregistreerd, waarna een btw-nummer wordt toegekend. Dit nummer is hetzelfde als het ondernemingsnummer, zonder de 0 vooraan, zoals gezegd. Dat maakt dat een btw-nummer dus 9 cijfers heeft.

De geldigheid van een btw-nummer nagaan is dus vrij eenvoudig, doordat ze een vaste structuur hebben. Een btw-nummer opzoeken kan men het beste op de website van de Kruispuntbank voor Ondernemingen zelf. Zij hebben ongetwijfeld een correcte database.