De verschillende BTW-tarieven in België

De maatstaf van heffing van btw is een ingewikkelde benaming voor de belastinggrondslag. Dit is het bedrag waarover de belasting geheven wordt, waarop deze dus wordt gebaseerd.

De berekening van de btw is niet zomaar arbitrair. Deze is geregeld en wordt berekend op de maatstaf van heffing volgens verschillende tarieven. De btw-tarieven zijn vastgelegd in een koninklijk besluit. Er zijn in België 3 verschillende tarieven voor btw.

  • Het laagste tarief van 6% geldt voor alle basisproducten en geleverde diensten met een sociaal karakter. Levensnoodzakelijke producten en landbouwdiensten vallen hier bijvoorbeeld onder, maar ook personenvervoer. Tijdens de Coronacrisis werden ook producten als mondmaskers en hand sanitizers hieronder tijdelijk ondergebracht.
  • Het tussentarief is 12% en geldt voor bepaalde goederen en geleverde diensten die vanuit een economisch of sociaal standpunt belangrijk zijn voor de samenleving. Kolen vallen hier bijvoorbeeld onder, maar ook een minder urgent iets als een abonnement voor betaaltelevisie heeft dit btw-tarief.
  • Het meest frequente tarief is nog altijd 21%, dat voor alle andere goederen en diensten wordt gebruikt.

Dit zijn de standaardtarieven, maar het kan nuttig zijn om weten dat er op de regel vele uitzonderingen zitten. Zo betaalt men bijvoorbeeld in België voor een renovatie of herstelling van een woning maar 6% btw in plaats van 21%. Hier zijn natuurlijk weer verschillende voorwaarden aan verbonden, maar het kan handig zijn om de vereisten even na te gaan.

Er verandert ook wel eens iets aan de btw-tarieven. In 2010 werd de btw in de horeca van 21% naar 6% teruggeschroefd, om de sector tegemoet te komen.

Naast deze klassieke tarieven is het ook leuk om weten dat kranten 0% btw hebben. Maar dat is dan ook het enige...

Het heffen van btw bestaat in België al sinds 1971.